Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά – δεκτή τυπικά εκπρόθεσμη έφεση λόγω ανωτέρας βίας

Με πρόσφατη απόφασή του, το Τριμελές Εφετείο Πειραιά, κατά πλειοψηφία (μειοψηφούσης της Προέδρου του), έκανε τυπικά δεκτή την ασκηθείσα εκπρόθεσμα έφεση της κατηγορούμενης, συγχωρώντας το εκπρόθεσμο και κάνοντας δεκτό τον ισχυρισμό της συνηγόρου υπεράσπισης, Στεντούμη Ιωάννας, ότι λόγω της κατάστασης της υγείας της κατηγορουμένης, η οποία ήταν χρόνια χρήστρια ναρκωτικών ουσιών και πλέον σε απεξάρτηση σε επίσημο φορέα (ΚΕΘΕΑ), και λόγω των τότε συνθηκών αστεγίας της, ήταν αδύνατο να ενημερωθεί έγκαιρα για την εναντίον της δικαστική απόφαση, αλλά και να δείξει την αναγκαία επιμέλεια ώστε να φροντίσει να ενημερώσει τις δικαστικές αρχές ότι πλέον δεν κατοικούσε στην τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση – επομένως για λόγους ανωτέρας βίας έπρεπε να γίνει δεκτή η έφεση και να εξεταστεί στην ουσία. Στη συνέχεια έγινε δεκτό το αίτημα της αναβολής ώστε να έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα απεξάρτησης.

ΜονΠρωτΑθ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΒΙΑΙΟ ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ

Με πρόσφατη, αναλυτική και εμπεριστατωμένη απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, έκανε δεκτά περιστατικά όχι μόνο σωματικής, αλλά ψυχολογικής και συναισθηματικής βίας κατά  εντολίδας του γραφείου μας από τον πρώην σύντροφό της, και έκανε δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του. Συγκεκριμένα: Έκανε δεκτό ότι μπορεί να παρασχεθεί η προσωρινή δικαστική προστασία του δικαιώματος της προσωπικότητας, στα πλαίσια της προσωρινής ρυθμίσεως κατάστασης, με τη λήψη των αναγκαίων και κατάλληλων ασφαλιστικών μέτρων, τα οποία επιδιώκουν, μέχρι τη διαπίστωση της προσβολής οριστικά κατά την κυρία διαγνωστική δίκη, την παύση της προσβολής και την αποφυγή επαναλήψεως στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.  Έκρινε ότι μπορεί να διατάξει την προσωρινή παράλειψη πράξεων που προσβάλλουν απόλυτα δικαιώματα, όπως αυτό της προσωπικότητας, χωρίς να θίγεται η διάταξη του άρθρου 692 παράγραφος 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που απαγορεύει την ικανοποίηση του δικαιώματος.  Κρίθηκε περαιτέρω ότι η σχέση των διαδίκων εμφάνισε προβλήματα, οφειλόμενα  στον εκρηκτικό και αυταρχικό χαρακτήρα του καθού, που εκδηλωνόταν με επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, καταπιεστικές, προσβλητικές, απαξιωτικές και υβριστικές έναντι της αιτούσας, που είχαν ως αποτέλεσμα την άσκηση ψυχολογικής και συναισθηματικής βίας προς το πρόσωπό της. Η συμπεριφορά του καθού, αναμφισβήτητα διαταράσσει την ψυχική γαλήνη και ηρεμία της αιτούσας, προκαλώντας της αναστάτωση, άγχος, ανησυχία και φόβο και πιθανολογείται η συνδρομή επείγουσας περιπτώσεως προς προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας της και κάνοντας δεκτή την αίτηση: απαγορεύει να προσεγγίζει την αιτούσα σε απόσταση εγγύτερη των 500 μέτρων είτε στους χώρους εργασίας είτε στο σπίτι, απαγορεύει κάθε επικοινωνία με την αιτούσα με οποιονδήποτε τρόπο, κάθε αναφορά στο πρόσωπο της και στην οικογένεια της ιδίως μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στο φιλικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, κάθε χρήση προσωπικών δεδομένων και φωτογραφιών που έχει στην κατοχή του, κάθε έργω και λόγω εξύβριση και απειλή κατά του προσώπου της με οποιοδήποτε τρόπο και να την τελεί, άμεσα ή έμμεσα. Τον υποχρεώνει να απέχει από κάθε υβριστική, απαξιωτική ή απειλητική συμπεριφορά απέναντί της και απειλεί σε βάρος του προσωπική κράτηση ενός μήνα και χρηματική ποινή 1000 € για κάθε παραβίαση της απόφασης.

ΜονΠρΠειρ – Υποχρέωση διατροφής συζύγου και μετοίκησης

Με πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, κρίθηκαν τα εξής: ότι το ασφαλιστικό μέτρο της μετοίκησης διατάσσεται όταν συντρέχει ουσιαστική διακοπή της συμβίωσης, και σκοπό έχει, όχι τη ρύθμιση της συζυγικής στέγης, αλλά την ρύθμιση των σχέσεων των συζύγων που έχουν διαταραχθεί. Για το λόγο αυτό, προς το σκοπό της διατήρησης ειρήνης και τάξης στην …

Τροποποίηση δικαστικά του ισχύοντος ιδιωτικού συμφωνητικού διατροφής και επικοινωνίας τέκνου

Σε μία από τις πρώτες αποφάσεις του 2021, το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά (τμήμα ασφαλιστικών μέτρων), κρίνοντας αίτημα μητέρας να τροποποιηθεί με δικαστική απόφαση το ύψος της διατροφής των ανήλικων τέκνων της και η επικοινωνία αυτών με τον πατέρα – ζητήματα που προηγουμένως είχαν ρυθμιστεί με ιδιωτικό συμφωνητικό στα πλαίσια συναινετικού διαζυγίου το οποίο ήταν ακόμα …

Απόφαση σε αίτημα από κοινού άσκησης επιμέλειας ανηλίκου τέκνου

Με απόφαση του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (τμήμα ασφαλιστικών μέτρων) έκρινε, σε σχέση με αίτημα του πατέρα να λάβει την από κοινού άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου του, βρεφικής ηλικίας, τα εξής: ‘Λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας του ανήλικου τέκνου, καθώς και τις σχέσεις των διαδίκων, στις οποίες συνεχίζουν να υπάρχουν εντάσεις και έλλειψη συνεννόησης, …

Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πρέβεζας – προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απόπειρα βιασμού

Σε πρόσφατη απόφαση του ΜΟΔ Πρέβεζας,  όπου το κατηγορητήριο περιλάμβανε 18 πράξεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και απόπειρα βιασμού σε 18 διαφορετικά θύματα, ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 5 ετών για την απόπειρα βιασμού και 1 έτους για τις υπόλοιπες πράξεις. Κατόπιν της πρώτης αναβολής, δηλώθηκε νομότυπα παράσταση πολιτικής αγωγής, καθώς σημείο έναρξης της αποδεικτικής …

Πλήρωση ασφαλιστικού κινδύνου και πλαγιαστική αγωγή

Σε όλως πρόφατη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, όπου ο εκκαλών αιτούνταν την αναγνώριση της υποχρέωσης της ασφαλιστικής εταιρίας να καταβάλει το  υπόλοιπο της δανειακής του σύμβασης στην τράπεζα, λόγω επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου (μόνιμη ολική ανικανότητα εργασίας), κρίθηκαν τα εξής. Καταρχάς ότι, η ασφάλιση ξένου συμφέροντος, είναι γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου, όπου ο αντισυμβληθείς …

Ισχυρός κλονισμός της έγγαμης συμβίωσης

Με πρόσφατη απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δέχθηκε, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς που προέβαλε ο εναγόμενος, ότι μεσολάβησε η σύναψη εξωσυζυγικής σχέσης, η οποία συνιστά παραβίαση της υποχρέωσης συζυγικής πίστης. Επιπλέον ότι η περιφρονητική, υποτιμητική και εν γένει προσβλητική της προσωπικότητας συμπεριφορά του εναντίον της ενάγουσας, η οποία ευλόγως προκάλεσε εντάσεις στις σχέσεις …

Τελεσίδικη καταδίκη για παραβίαση υποχρέωσης για διατροφή τέκνων

Σε μία ενδιαφέρουσα απόφασή του, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά, καταδίκασε σε δεύτερο βαθμό τον κατηγορούμενο για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής των τέκνων του, η οποία είχε οριστεί με δικαστική απόφαση. Το δικαστήριο οδηγήθηκε και στο δεύτερο βαθμό σε καταδικαστική κρίση, παρά την εξόφληση των οφειλόμενων ποσών διατροφής του επίμαχου διαστήματος μέσω αναγκαστικών κατασχέσεων στις οποίες …

Διαφορές από αυτοκίνητα

Στη με αριθμό 262/2018 απόφασή του, ο Άρειος Πάγος, κρίνοντας επί αναίρεσης οδηγού που προκάλεσε θανατηφόρο ατύχημα οδηγώντας υπό την επήρεια τοξικών ουσιών…