Ημερίδα Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Απρίλιος 2018

Το γερμανολλανδικό και το σουηδικό μοντέλο και η διασύνδεσή τους με το trafficking: Εμπορία ανθρώπων στην Ελλάδα: ετήσια αναφορά του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. έκθεση της GRETΑ Οκτώβριος 2017. ΕΔΔΑ, L.E. v. Greece (2016). Σημασία της ζήτησης: Πρωτόκολλο του Παλέρμο. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ενάντια στην εμπορία ανθρώπων. Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα …

Νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Η νέα οδηγία που ενέκρινε το ΕΚ την Τετάρτη προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις που παρέχουν βασικές υπηρεσίες όπως ενέργεια, μεταφορές, τραπεζικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, καθώς και ψηφιακές υπηρεσίες όπως μηχανές αναζήτησης και υπηρεσίες cloud computing, θα υποχρεωθούν να ενισχύσουν τα επίπεδα ασφάλειας ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν ενδεχόμενες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Η νέα ευρωπαϊκή …

Συνυπολογισμός στρατιωτικής υπηρεσίας στο ΙΚΑ

Με το έγγραφο Σ/40/15/2016 ΙΚΑ, διευκρινίζονται ζητήματα σχετικά με το συνυπολογισμό του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης ή για τη θεμελίωση δικαιώματος σε δεύτερη σύνταξη. Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι ‘Η αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας αποβλέπει μόνο στο δικαίωμα προσαύξησης του ποσού της σύνταξης, ενώ μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος αυτός είναι …

Εγκύκλιος 5/2016 ΙΚΑ

  Με την εγκύκλιο 5/2016 ΙΚΑ ορίζονται ευνοϊκότερες προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ενώ παρατείνεται, υπό προϋποθέσεις, για ανέργους μεταξύ 29- 55 ετών η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθενείας σε είδος. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι α) στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και στα μέλη οικογένειάς τους, για την περίοδο από 1/3/2016 …

Νέα Εγκύκλιος ΟΑΕΕ 2/2016

Με την υπ’ αριθμόν 2/2016 εγκύκλιο του ΟΑΕΕ, γνωστοποιούνται οι ρυθμίσεις των διατάξεων της υποπαρ. Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α ́) περί σταδιακής αύξησης ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και περαιτέρω μείωσης του ποσού σύνταξης των μειωμένων συντάξεων λόγω γήρατος. Συγκεκριμένα: α) Οι …

Χρηματικά πρόστιμα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για παραβάσεις της νομοθεσίας

H Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, ανακοίνωσε ότι, κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή, μετά από καταγγελίες καταναλωτών αλλά και κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνάς της, επέβαλε κατά το έτος 2015 χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 2.231.400 ευρώ. Οι παραβάσεις αφορούν πληθώρα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, όπως καταχρηστικούς όρους συναλλαγών, παραπλανητικούς ισχυρισμούς για …

Νέα Οδηγία ΕΕ για την ποινική διαδικασία

Με τη νέα, υπ’ αριθμόν 2016/343 Οδηγία της ΕΕ, ‘για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας’, σκοπείται, μέσω της θέσπισης ‘κοινών ελάχιστων κανόνων για την προστασία των δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων και κατηγορουμένων’, η ενίσχυση ‘της εμπιστοσύνης των κρατών μελών στα …

Το αλφαβητάρι του κρατούμενου

Το Αλφαβητάρι του Κρατούμενου Έναν οδηγό ενημέρωσης των κρατουμένων, πάνω στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, με τίτλο «ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ», εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το έντυπο αυτό εκδίδεται για πρώτη φορά στην ιστορία των ελληνικών σωφρονιστικών θεσμών και θα διανέμεται σ’ όλους τους «νεοεισερχόμενους» …

Εκκρεμείς αιτήσεις περί υπαγωγής στις ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 8986 ΚΥΑ ( ΦΕΚ Β’ 2208, 14/10/2015)  τα δικαιολογητικά που θα καταθέτει ο αιτών στη Γραμματεία του Δικαστηρίου για την επικαιροποίηση των στοιχείων της εκκρεμούς κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4336/2015 αιτήσεως του, είναι τα ακόλουθα:   α) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. γ) δήλωση …

Προϋποθέσεις ιθαγένειας με το Ν. 4332/2015

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4332/2015 α΄ Κατηγορία: Παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα – Εγγραφή στην Α΄ τάξη Δημοτικού ελληνικού σχολείου – Συνεχής φοίτηση κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης – Ανήλικα – Νόμιμη πενταετής διαμονή ενός εκ των γονέων πριν από τη γέννηση του παιδιού ή νόμιμη διαμονή έστω …