Πρακτικές Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης σε Ανήλικα στην Ελλάδα και την Ολλανδία

Στην παρούσα μελέτη, αποτυπώνονται μέσα από μελέτη θεωρητικών εργαλείων και δομημένων συνεντεύξεων επαγγελματιών του πεδίου, οι πρακτικές Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης για παιδιά που έχουν εμπλακεί με τον ποινικό νόμο, σε Ελλάδα και Ολλανδία. Ανταλλάσσονται βέλτιστες πρακτικές και προτείνονται μέθοδοι και πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάσταση, ενώ αποτυπώνονται τα θεσμικά κενά. Όλη η μελέτη εδώ: …

Γυναικοκτονία ως ακραία μορφή έμφυλης βίας

Όλες οι ανθρωποκτονίες γυναικών λόγω του φύλου τους και του κοινωνικού ρόλου που αποδίδεται σε αυτό, επί δεκαετίες παρουσιάστηκαν λανθασμένα ως εγκλήματα πάθους, υπερβολικής αγάπης, οικογενειακά δράματα, προσωρινής τύφλωσης και ζήλιας προς ένα θύμα υπήρξε προκλητικό, αποτέλεσμα  ψυχοπαθολογίας του δράστη. Οι δολοφονίες αυτές,  όπως και τόσες δολοφονίες γυναικών στη χώρα μας και ανά τον κόσμο, …

Σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας και τρόποι άμυνας

Όταν αναφερόμαστε στη σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, αναφερόμαστε σε  ‘οποιαδήποτε ανεπιθύμητη λεκτική, μη λεκτική ή σωματική συμπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα που αποσκοπεί ή έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος’ (άρθρο 2 περ. δ του ν. 3896/2010 και 2904/2019 άρθρο 22). Ως μορφή …

Έμφυλη κακοποίηση μέσω εικόνας – εκδικητική πορνογραφία (‘revenge porn’)

Όταν αναφερόμαστε στην έμφυλη κακοποίηση μέσω εικόνας – τη μορφή κακοποίησης που έχει επικρατήσει να αναφέρεται ως εκδικητική πορνογραφία – αναφερόμαστε σε μορφή βίας που βασίζεται στο φύλο και τελείται συνήθως μέσω του διαδικτύου. Είναι από τις πιο διαδεδομένες μορφές διαδικτυακής βίας που αντιμετωπίζουν γυναίκες και κορίτσια. Στη διαδικτυακή βία εντάσσονται επίσης η διαδικτυακή παρενόχληση …

Η νομοθετική αλλαγή του άρθρου 336 ΠΚ για τον ορισμό του βιασμού

Η πρόταση τον Ιούλιο του 2019 περί νομοθετικής αλλαγής του άρθρου 336 ΠΚ, από έναν ορισμό που περιλάμβανε την άσκηση σωματικής βίας ή την απειλή σπουδαίου και άμεσου κίνδυνου, σε έναν ορισμό με τον οποίο θα περιοριζόταν σοβαρά η έννοια της απειλής, καθώς απειλή πλέον θα θεωρείτο μόνο ο σπουδαίος και άμεσος κίνδυνος για τη …

Παράβολο για ανανέωση άδειας διαμονής

Με τη με αριθμό 43965/18/27-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 6051/31-12-2018) υπουργική απόφαση, η οποία έλαβε υπόψη ότι στην κατωτέρω ρύθμιση υπάγονται μεταξύ άλλων και όσοι δικαιούνται σύνταξη από Ελληνικό Φορέα Κύριας Ασφάλισης, για τους οποίους αποτελούσε δυσανάλογο βάρος το ύψος του παραβόλου, καθώς και ότι αφορά και άδειες διαμονής που απορρέουν από το δικαίωμα διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης βάσει …

Χωριστή φορολογική δήλωση συζύγων από το 2019/ δηλώσεις με σύμφωνο συμβίωσης

Με την ΠΟΛ 1241/2018 η ΑΑΔΕ ενημερώνει ότι από το 2019 κατέστη εφικτή η υποβολή χωριστών φορολογικών δηλώσεων των συζύγων: Το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε, ορίζει ότι ‘Η δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, με ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής …

Συγκριτική μελέτη καλών και κακών πρακτικών στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε μία συγκριτική μελέτη καλών και κακών νομικών και διοικητικών πρακτικών στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας (ενδοοικογενειακή βία/ βία από σύντροφο, εμπορία ανθρώπων, διακρίσεις λόγω φύλου), συνταχθέν από τις δικηγόρους Στεντούμη Ιωάννα και Αγγελική Σεραφείμ, ως συνεργάτιδες του Κέντρου ΔΙΟΤΙΜΑ, στα πλαίσια προγράμματος με συντονιστικό φορέα το Κέντρο Ερευνών σε Θέματα Ισότητας: index_DAPHNE_jan-1.pdf

φεστιβάλ RAISE YOUR VOICE, Νοέμβριος 2018

Παρουσίαση ‘Τα κενά στην προστασία των θυμάτων διακίνησης και εμπορίας’  Σωματεμπορία: Εννοιολόγηση – Μεγέθη του φαινομένου Διεθνείς και Εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις: Προβλέψεις για την προστασία και αρωγή των θυμάτων Καταδίκες της Ελλάδας στην L.E. v. Greece (2016) και Chowdury and Others v. Greece (2017) Κενά στην προστασία: Ελλείψεις στην παροχή νομικής βοήθειας Ελλείψεις στις εγκαταστάσεις του δικαστηρίου και …

διημερίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για τη λειτουργία του δικτύου των δομών, Σεπτέμβριος 2018

Νομική συνδρομή στα θύματα έμφυλης βίας – προβλέψεις και προβλήματα: Έμφυλη βία Μεγέθη του φαινομένου Διάχυση στο σύνολο του κοινωνικού ιστού Δεκάδες θύματα απευθύνονται σε συμβουλευτικά κέντρα μηνιαίως: η κορυφή του παγόβουνου Εννοιολογική διεύρυνση με τη Σύμβαση της Κων/πολης Γενικό σύστημα δωρεάν νομικής βοήθειας – διαδικασία και προβλήματα (Ν. 3226/2004): Αποκλείονται οι μη έχοντες/ έχουσες …