Πρωτοδικείο Αθηνών – επιμέλεια εκτός γάμου τέκνου

Facebooktwitterlinkedinmail

Η υπ’ αριθμόν 7667/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ασφαλιστικά μέτρα), εξετάζοντας αίτηση επιμέλειας εκ μέρους του πατέρα παιδιού γεννημένου εκτός γάμου και αναγνωρισμένου, έκρινε, κατά το ενδιαφέρον μέρος της, ότι το άρθρο 1515 ΑΚ “προκύπτει ότι η γονική μέριμνα ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονιών του, έχει δε αναγνωρισθεί εκουσίως από τον φυσικό του πατέρα…ασκείται αποκλειστικά από τη μητέρα, ενώ στον εξ αναγνωρίσεως πατέρα επιφυλάσσεται ένας ρόλος αναπληρωματικός, αλλά και η δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, να παραμερίσει δικαστικά το προνόμιο αυτό της μητέρας… Η αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη, μη υπάρχοντος ασφαλιστέου ουσιαστικού δικαιώματος του αιτούντος… ο πατέρας αποκτά μεν αυτοδικαίως και γίνεται φορέας της γονικής μέριμνας του ανηλίκου και επομένως και της επιμέλειας, όχι όμως και της άσκησής τους…  Δεν αναφέρονται περιστατικά κακής άσκησης της επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου από την πλευρά της μητέρας…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *