προσβολή προσωπικότητας μέσω λήψης φωτογραφίας και ανάρτησης στο διαδίκτυο

Facebooktwitterlinkedinmail

Με την υπ’ αριθμόν 1024/2015 απόφασή του, το ΜπρΘεσ, κρίνοντας ότι στα προσωπικά δεδομένα εντάσσονται και φωτογραφίες ενός προσώπου, η δημοσίευση των οποίων στο διαδίκτυο, μέσω ανάρτησης σε διαδικτυακούς τόπους όπως το Facebook, συνιστά ιδιαίτερη και διακριτή μορφή επεξεργασίας (ήτοι, καταχώριση και διάδοση προσωπικών δεδομένων), απαγόρευσε την ανάρτηση σε προσωπική σελίδα (προφίλ) της καθής, ή των αιτούντων, στο facebook ή αλλού, φωτογραφιών, σχολίων, άμεσης ή ακόμη και έμμεσης αναφοράς στο πρόσωπό τους για οποιοδήποτε θέμα. Το δικαστήριο έκρινε ότι η εικόνα του προσώπου, άλλως το δικαίωμα επί της ιδίας εικόνας, προστατεύεται απόλυτα, όντας έκφανση της προσωπικότητας. Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι ‘Το άτομο εμφανίζεται δημόσια μόνο όταν και όπου θέλει, επομένως η εικόνα του δεν ανήκει στο κοινό αλλά μόνο στο πρόσωπο το οποίο την παριστάνει’. Επομένως, μόνη η παρουσίαση της φωτογραφίας σε τρίτους, η αναπαραγωγή ή διάθεσή της στο κοινό, δεν επιτρέπεται.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *