ΜονΠρωτΑθ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΒΙΑΙΟ ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ

Facebooktwitterlinkedinmail

Με πρόσφατη, αναλυτική και εμπεριστατωμένη απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, έκανε δεκτά περιστατικά όχι μόνο σωματικής, αλλά ψυχολογικής και συναισθηματικής βίας κατά  εντολίδας του γραφείου μας από τον πρώην σύντροφό της, και έκανε δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του. Συγκεκριμένα: Έκανε δεκτό ότι μπορεί να παρασχεθεί η προσωρινή δικαστική προστασία του δικαιώματος της προσωπικότητας, στα πλαίσια της προσωρινής ρυθμίσεως κατάστασης, με τη λήψη των αναγκαίων και κατάλληλων ασφαλιστικών μέτρων, τα οποία επιδιώκουν, μέχρι τη διαπίστωση της προσβολής οριστικά κατά την κυρία διαγνωστική δίκη, την παύση της προσβολής και την αποφυγή επαναλήψεως στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.  Έκρινε ότι μπορεί να διατάξει την προσωρινή παράλειψη πράξεων που προσβάλλουν απόλυτα δικαιώματα, όπως αυτό της προσωπικότητας, χωρίς να θίγεται η διάταξη του άρθρου 692 παράγραφος 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που απαγορεύει την ικανοποίηση του δικαιώματος.  Κρίθηκε περαιτέρω ότι η σχέση των διαδίκων εμφάνισε προβλήματα, οφειλόμενα  στον εκρηκτικό και αυταρχικό χαρακτήρα του καθού, που εκδηλωνόταν με επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, καταπιεστικές, προσβλητικές, απαξιωτικές και υβριστικές έναντι της αιτούσας, που είχαν ως αποτέλεσμα την άσκηση ψυχολογικής και συναισθηματικής βίας προς το πρόσωπό της. Η συμπεριφορά του καθού, αναμφισβήτητα διαταράσσει την ψυχική γαλήνη και ηρεμία της αιτούσας, προκαλώντας της αναστάτωση, άγχος, ανησυχία και φόβο και πιθανολογείται η συνδρομή επείγουσας περιπτώσεως προς προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας της και κάνοντας δεκτή την αίτηση: απαγορεύει να προσεγγίζει την αιτούσα σε απόσταση εγγύτερη των 500 μέτρων είτε στους χώρους εργασίας είτε στο σπίτι, απαγορεύει κάθε επικοινωνία με την αιτούσα με οποιονδήποτε τρόπο, κάθε αναφορά στο πρόσωπο της και στην οικογένεια της ιδίως μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στο φιλικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, κάθε χρήση προσωπικών δεδομένων και φωτογραφιών που έχει στην κατοχή του, κάθε έργω και λόγω εξύβριση και απειλή κατά του προσώπου της με οποιοδήποτε τρόπο και να την τελεί, άμεσα ή έμμεσα. Τον υποχρεώνει να απέχει από κάθε υβριστική, απαξιωτική ή απειλητική συμπεριφορά απέναντί της και απειλεί σε βάρος του προσωπική κράτηση ενός μήνα και χρηματική ποινή 1000 € για κάθε παραβίαση της απόφασης.