Πρακτικές Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης σε Ανήλικα στην Ελλάδα και την Ολλανδία

Facebooktwitterlinkedinmail

Στην παρούσα μελέτη, αποτυπώνονται μέσα από μελέτη θεωρητικών εργαλείων και δομημένων συνεντεύξεων επαγγελματιών του πεδίου, οι πρακτικές Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης για παιδιά που έχουν εμπλακεί με τον ποινικό νόμο, σε Ελλάδα και Ολλανδία. Ανταλλάσσονται βέλτιστες πρακτικές και προτείνονται μέθοδοι και πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάσταση, ενώ αποτυπώνονται τα θεσμικά κενά.

Όλη η μελέτη εδώ:

https://tdh.gr/sites/default/files/2023-04/Report%20-%20Restorative%20Justice%20Practices%20for%20children%20in%20contact%20with%20the%20law%20in%20The%20Netherlands%20%26%20Greece%20-%202023_0.pdf