Ισχυρός κλονισμός της έγγαμης συμβίωσης

Facebooktwitterlinkedinmail

Με πρόσφατη απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δέχθηκε, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς που προέβαλε ο εναγόμενος, ότι μεσολάβησε η σύναψη εξωσυζυγικής σχέσης, η οποία συνιστά παραβίαση της υποχρέωσης συζυγικής πίστης. Επιπλέον ότι η περιφρονητική, υποτιμητική και εν γένει προσβλητική της προσωπικότητας συμπεριφορά του εναντίον της ενάγουσας, η οποία ευλόγως προκάλεσε εντάσεις στις σχέσεις τους, ήταν αφενός αντίθετη από την απορρέουσα από τον ιερό θεσμό του γάμου και αφετέρου κλόνισε τις μεταξύ τους σχέσεις από λόγο που αφορά αποκλειστικά το πρόσωπο του. Απαγγέλει εν τέλει τη λύση του γάμου λόγω ισχυρού κλονισμού που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου, συμψηφίζοντας δικαστικά έξοδα λόγω της ιδιότητάς τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *