φεστιβάλ RAISE YOUR VOICE, Νοέμβριος 2018

Facebooktwitterlinkedinmail

Παρουσίαση ‘Τα κενά στην προστασία των θυμάτων διακίνησης και εμπορίας’ 

 1. Σωματεμπορία: Εννοιολόγηση – Μεγέθη του φαινομένου
 2. Διεθνείς και Εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις: Προβλέψεις για την προστασία και αρωγή των θυμάτων
 3. Καταδίκες της Ελλάδας στην L.E. v. Greece (2016) και Chowdury and Others v. Greece (2017)
 4. Κενά στην προστασία:
 • Ελλείψεις στην παροχή νομικής βοήθειας
 • Ελλείψεις στις εγκαταστάσεις του δικαστηρίου και μη χρήση των νέων τεχνολογιών (οπτικοακουστικά μέσα)
 • Ανεπαρκής η διαδικασία αναγνώρισης
 • Καμία αποζημίωση από το δράστη
 • Οι ποινικές διαδικασίες διήρκεσαν χρόνια
 • Χρονοβόρα διαδικασία για την απόκτηση αδειών παραμονής
 • Έλλειψη υποστήριξης για όλες τις μορφές εκμετάλλευσης (πχ. εικονικών γάμων, παράνομων υιοθεσιών, υποχρεωτικής εγκληματικότητας, αφαίρεσης οργάνων και ιστών, οικιακή δουλεία)
 • Ανεπάρκεια συστήματος επιτροπείας ανηλίκων
 • Έλλειψη συστηματικής καταγραφής και συγκέντρωσης ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *