Διατροφή συζύγου

Facebooktwitterlinkedinmail

Η υπ’ αριθμόν 473/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ασφαλιστικά μέτρα), εξετάζοντας αίτηση διατροφής εν διαστάσει συζύγου, η οποία είχε ακίνητη περιουσία αλλά ελάχιστο εισόδημα, έκρινε, κατά το ενδιαφέρον μέρος της, ότι ‘ο ισχυρισμός του καθού η αίτηση ότι η αιτούσα δεν δικαιούται διατροφής, διότι διαθέτει περιουσία, κρίνεται αβάσιμος, διότι η αιτούσα δε μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της από την απρόσοδη περιουσία ή τα ελάχιστα εισοδήματά της, ενω ο ίδιος είναι οικονομικά ισχυρότερος…. Ο ισχυρισμός του καθού ότι διακινδυνεύει η διατροφή του και η αιτούσα πρέπει να αποταθεί στην ενήλικη θυγατέρα τους, κρίνεται αβάσιμος, διότι ο ίδιος προηγείται από αυτήν στη διατροφή της συζύγου του… Περαιτέρω κρίνεται αβάσιμος ο ισχυρισμός του καθού περί συνυπολογισμού του ανταλλάγματος της παραχωρηθείσας οικογενειακής στέγης στην αιτούσα, διότι δεν συμψηφίζεται με την υποχρέωση διατροφής… Ο ισχυρισμός του καθού ότι διακινδυνεύει η διατροφή της ενήλικης δεύτερης θυγατέρας του, κρίνεται απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι δεν προηγείται στην διατροφή το ενήλικο τέκνο του ανηλίκου, το οποίο συμπορεύεται με τη σύζυγο… Επιδικάζεται διατροφή στη σύζυγο…’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *