Ενδοοικογενειακή Βία

Facebooktwitterlinkedinmail

Παρατηρήσεις στο Ν. 3500/2006 (Περί Ενδοοικογενειακής βίας)

Πεδίο προστασίας

Ο νόμος 3500/2006 παρέχει αυξημένη προστασία σε όλα τα μέλη της οικογένειας. Στην οικογένεια περιλαμβάνονται, εφόσον συνοικούν, συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τετάρτου βαθμού, καθώς και πρόσωπα των οποίων επίτροπος, δικαστικός παραστάτης ή ανάδοχος γονέας έχει ορισθεί μέλος της οικογένειας, καθώς και κάθε ανήλικο πρόσωπο που συνοικεί στην οικογένεια. Είναι δε σημαντική η προστασία που παρέχει ο νόμος και στην μόνιμη σύντροφο του άνδρα ή στον μόνιμο σύντροφο της γυναίκας και στα τέκνα, κοινά ή ενός εξ αυτών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά συνοικούν, ως και στους τέως συζύγους, καθώς πολλά περιστατικά παρατηρούνται μεταξύ συντρόφων, αλλά και μεταξύ εν διαστάσει, ή και διαζευγμένων συζύγων. Αξιοσημείωτο δε, ότι θύμα θεωρείται και ο ανήλικος ενώπιον του οποίου τελείται μία από τις αξιόποινες πράξεις του νόμου.

Καταγγελία – Δικαιώματα

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας διώκονται αυτεπάγγελτα, επομένως σε περίπτωση καταγγελίας η αστυνομία υποχρεούται να μεταβεί και να συλλάβει τον βίαιο δράστη, ενώ δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου από το θύμα. Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο να απομακρύνει άμεσα τον δράστη από την οικία τους και να του απαγορεύσει να πλησιάζει στον χώρο διαμονής ή/και εργασίας τους, τις κατοικίες στενών συγγενών τους, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών τους καθώς και ξενώνες φιλοξενίας. Αναγνωρίζεται δε ρητά, η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του παθόντος, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη των χιλίων (1.000) ευρώ.

Αξιόποινες πράξεις

Αξιόποινη πράξη θεωρείται, εκτός απο τις σωματικές βλάβες και κακώσεις, και η παράνομη βία (εξαναγκασμός με χρήση βίας ή απειλής, σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή), αλλά και η απειλή (πράκληση τρόμου ή ανησυχίας, απειλώντας με βία ή άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη).

Αντιμετώπιση

Η ενδοοικογενειακή βία ως φαινόμενο, αφορά όλα τα κοινωνικά στρώματα, ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου ή οικονομικής δυνατότητας των θυμάτων, και ασκείται ιδίως σε βάρος γυναικών και ανηλίκων. Δεν περιλαμβάνει αποκλειστικά τη μορφή σωματικής βίας, αλλά κάθε μορφή επιθετικής συμπεριφοράς, επομένως και λεκτικής και ψυχολογικής βίας, απομόνωσης, ακόμη και οικονομικού ελέγχου και παραμέλησης (όπως η στέρηση ιατρικής περίθαλψης). Σε περίπτωση βίαιου περιστατικού, είτε άσκησης σωματικής βίας, είτε λεκτικής και ψυχολογικής (όπως οι απειλές και οι ύβρεις), το θύμα πρέπει καταρχήν να απευθύνεται απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για καταγγελία του συμβάντος. Σε περίπτωση σωματικής βίας θα απευθυνθεί στην αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία, χωρίς καθυστέρηση. Στη συνέχεια πρέπει να κατατεθούν άμεσα ασφαλιστικά μέτρα κατά του δράστη, ενώπιον του Πρωτοδικείου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *