Το δικαίωμα στην κλήση και εξέταση μαρτύρων κατά το άρθρο 3δ της ΕΣΔΑ

Facebooktwitterlinkedinmail

Το άρθρο 6 παρ. 3δ της ΕΣΔΑ κατοχυρώνει το δικαίωμα κάθε κατηγορουμένου να εξετάσει ή να ζητήσει να εξετασθούν οι μάρτυρες κατηγορίας καθώς και να επιτύχει την κλήση και εξέταση μαρτύρων υπεράσπισης με τους ίδιους όρους που εξετάζονται και οι μάρτυρες κατηγορίας. Το δικαίωμα επίσης προβλέπεται και στο άρθρο 14 παρ. 3ε του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα.

Στο εσωτερικό δίκαιο, το δικαίωμα εξέτασης του μάρτυρα στην κυρία διαδικασία έχει προβλεφθεί στα άρθρα 333 παρ. 2, 357 παρ. 3 και 358 του ΚΠΔ. Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη συμβατότητα της ελληνικής νομοθεσίας και νομολογίας με τις ανωτέρω προβλέψεις της ΕΣΔΑ αλλά και τα πορίσματα του ΕΔΔΑ, ιδίως σε σχέση με τους ανώνυμους και τους εξ ακοής μάρτυρες (πληροφοριοδότες ή μυστικούς αστυνομικούς), ενώ διερευνώνται και ενδεχόμενες απαντήσεις επί των αναφυόμενων προβληματικών.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *