Ποινικό Δίκαιο και Τέχνη

Facebooktwitterlinkedinmail

Η ελευθερία της τέχνης, της καλλιτεχνικής έκφρασης και της έκφρασης γενικότερα, συνιστά ιδιαιτέρως εριζόμενο ζήτημα, ιδίως στο βαθμό που στις σύγχρονες κοινωνίες η τέχνη γενικώς αναπτύσσεται αλματωδώς, η πειραματική τέχνη ειδικότερα εξελίσσεται συνεχώς, και τα ατομικά δικαιώματα βάλλονται πολλαπλώς (και) από την τέχνη. Στα πλαίσια αυτά διερευνάται, ποια είναι τα όρια της τέχνης – εάν αυτά υπάρχουν – τι προσβολές δύναται η τέχνη να προκαλέσει και σε ποια έννομα αγαθά, και εν τέλει, ποια είναι η σχέση της τέχνης με το ποινικό δίκαιο, την δυσφήμιση, τη βλασφημία και ειδικότερα το άδικο των ποινικά κολάσιμων πράξεων.

Ποινικό Δίκαιο και τέχνη

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *