Ο δόλος στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ο δόλος στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά Με την υπ΄αριθμόν 1299/2015 απόφαση του Αρείου Πάγου, κρίθηκε ότι ο αιτών εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμών, καθώς προέβη σε μεταβιβάσεις ακινήτων εντός της τελευταίας τριετίας προ της υποβολής της αίτησης, χωρίς να προκύπτει ότι τουλάχιστον, το σημαντικότερο μέρος του τιμήματος καταβλήθηκε προς εξόφληση των οφειλών του προς τους …

Χρηματικά πρόστιμα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για παραβάσεις της νομοθεσίας

H Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, ανακοίνωσε ότι, κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή, μετά από καταγγελίες καταναλωτών αλλά και κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνάς της, επέβαλε κατά το έτος 2015 χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 2.231.400 ευρώ. Οι παραβάσεις αφορούν πληθώρα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, όπως καταχρηστικούς όρους συναλλαγών, παραπλανητικούς ισχυρισμούς για …

Εκκρεμείς αιτήσεις περί υπαγωγής στις ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 8986 ΚΥΑ ( ΦΕΚ Β’ 2208, 14/10/2015)  τα δικαιολογητικά που θα καταθέτει ο αιτών στη Γραμματεία του Δικαστηρίου για την επικαιροποίηση των στοιχείων της εκκρεμούς κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4336/2015 αιτήσεως του, είναι τα ακόλουθα:   α) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. γ) δήλωση …