Προϋποθέσεις ιθαγένειας με το Ν. 4332/2015

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4332/2015 α΄ Κατηγορία: Παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα – Εγγραφή στην Α΄ τάξη Δημοτικού ελληνικού σχολείου – Συνεχής φοίτηση κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης – Ανήλικα – Νόμιμη πενταετής διαμονή ενός εκ των γονέων πριν από τη γέννηση του παιδιού ή νόμιμη διαμονή έστω …