διημερίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για τη λειτουργία του δικτύου των δομών, Σεπτέμβριος 2018

Νομική συνδρομή στα θύματα έμφυλης βίας – προβλέψεις και προβλήματα: Έμφυλη βία Μεγέθη του φαινομένου Διάχυση στο σύνολο του κοινωνικού ιστού Δεκάδες θύματα απευθύνονται σε συμβουλευτικά κέντρα μηνιαίως: η κορυφή του παγόβουνου Εννοιολογική διεύρυνση με τη Σύμβαση της Κων/πολης Γενικό σύστημα δωρεάν νομικής βοήθειας – διαδικασία και προβλήματα (Ν. 3226/2004): Αποκλείονται οι μη έχοντες/ έχουσες …