Διατροφή συζύγου

Η υπ’ αριθμόν 473/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ασφαλιστικά μέτρα), εξετάζοντας αίτηση διατροφής εν διαστάσει συζύγου, η οποία είχε ακίνητη περιουσία αλλά ελάχιστο εισόδημα, έκρινε, κατά το ενδιαφέρον μέρος της, ότι ‘ο ισχυρισμός του καθού η αίτηση ότι η αιτούσα δεν δικαιούται διατροφής, διότι διαθέτει περιουσία, κρίνεται αβάσιμος, διότι η αιτούσα δε μπορεί να …