φεστιβάλ RAISE YOUR VOICE, Νοέμβριος 2018

Παρουσίαση ‘Τα κενά στην προστασία των θυμάτων διακίνησης και εμπορίας’  Σωματεμπορία: Εννοιολόγηση – Μεγέθη του φαινομένου Διεθνείς και Εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις: Προβλέψεις για την προστασία και αρωγή των θυμάτων Καταδίκες της Ελλάδας στην L.E. v. Greece (2016) και Chowdury and Others v. Greece (2017) Κενά στην προστασία: Ελλείψεις στην παροχή νομικής βοήθειας Ελλείψεις στις εγκαταστάσεις του δικαστηρίου και …

Ημερίδα Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Απρίλιος 2018

Το γερμανολλανδικό και το σουηδικό μοντέλο και η διασύνδεσή τους με το trafficking: Εμπορία ανθρώπων στην Ελλάδα: ετήσια αναφορά του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. έκθεση της GRETΑ Οκτώβριος 2017. ΕΔΔΑ, L.E. v. Greece (2016). Σημασία της ζήτησης: Πρωτόκολλο του Παλέρμο. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ενάντια στην εμπορία ανθρώπων. Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα …