φεστιβάλ RAISE YOUR VOICE, Νοέμβριος 2018

Παρουσίαση ‘Τα κενά στην προστασία των θυμάτων διακίνησης και εμπορίας’ 

 1. Σωματεμπορία: Εννοιολόγηση – Μεγέθη του φαινομένου
 2. Διεθνείς και Εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις: Προβλέψεις για την προστασία και αρωγή των θυμάτων
 3. Καταδίκες της Ελλάδας στην L.E. v. Greece (2016) και Chowdury and Others v. Greece (2017)
 4. Κενά στην προστασία:
 • Ελλείψεις στην παροχή νομικής βοήθειας
 • Ελλείψεις στις εγκαταστάσεις του δικαστηρίου και μη χρήση των νέων τεχνολογιών (οπτικοακουστικά μέσα)
 • Ανεπαρκής η διαδικασία αναγνώρισης
 • Καμία αποζημίωση από το δράστη
 • Οι ποινικές διαδικασίες διήρκεσαν χρόνια
 • Χρονοβόρα διαδικασία για την απόκτηση αδειών παραμονής
 • Έλλειψη υποστήριξης για όλες τις μορφές εκμετάλλευσης (πχ. εικονικών γάμων, παράνομων υιοθεσιών, υποχρεωτικής εγκληματικότητας, αφαίρεσης οργάνων και ιστών, οικιακή δουλεία)
 • Ανεπάρκεια συστήματος επιτροπείας ανηλίκων
 • Έλλειψη συστηματικής καταγραφής και συγκέντρωσης ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων

Ημερίδα Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Απρίλιος 2018

Το γερμανολλανδικό και το σουηδικό μοντέλο και η διασύνδεσή τους με το trafficking:

Εμπορία ανθρώπων στην Ελλάδα:

 1. ετήσια αναφορά του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α.
 2. έκθεση της GRETΑ Οκτώβριος 2017.
 3. ΕΔΔΑ, L.E. v. Greece (2016).

Σημασία της ζήτησης:

 1. Πρωτόκολλο του Παλέρμο.
 2. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ενάντια στην εμπορία ανθρώπων.
 3. Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Μοντέλα:

 1. Σουηδία, Νορβηγία, Ισλανδία, Βόρεια Ιρλανδία και Γαλλία.
 2. Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Ελβετία, Ελλάδα, Λετονία και Ουγγαρία.

Σουηδία:

Άρθρο 11 του Κεφαλαίου 6 του Σουηδικού Ποινικού Κώδικα:

Ένα πρόσωπο, το οποίο αποκτά μια περιστασιακή σεξουαλική σχέση έναντι αμοιβής, καταδικάζεται για αγορά σεξουαλικής υπηρεσίας, σε πρόστιμο ή σε φυλάκιση για ένα έτος κατ’ ανώτατο όριο’.

Γαλλία:

Άρθρα 21 και 22 του Ποινικού Κώδικα ‘η πράξη προσέλκυσης, αποδοχής ή απολαβής επαφών σεξουαλικής φύσης από ένα άτομο που ασκεί πορνεία, ακόμη και περιστασιακά, με αντάλλαγμα μιας αμοιβής, ή υπόσχεσης αμοιβής, ή ενός ανταλλάγματος σε είδος ή υπόσχεση ενός τέτοιου ανταλλάγματος, είναι καταδικαστέα…’.

Γερμανολλανδικό μοντέλο:

 • κανονικοποίηση και ρύθμιση της σεξουαλικής αγοράς
 • οι διακινητές ανθρώπων συνιστούν μία μορφή ‘παράνομης υπηρεσίας στελέχωσης’, η οποία διακόπτει τη νόμιμη διαμεσολάβηση, μειώνοντας τους μισθούς, τις απαιτήσεις και τα έσοδα στην κανονική αγορά.

Συμπεράσματα:

 • κοινωνικό φαινόμενο με αλληλοδιαπλεκόμενα συμφέροντα, πολλαπλά κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και ταξικά αίτια, το οποίο πλήττει ιδίως τους ευάλωτους πληθυσμούς – ευάλωτους λόγω φτώχειας, λόγω φύλου, λόγω κοινωνικών προκαταλήψεων, λόγω κοινωνικοπολιτικών ή πολεμικών συγκρούσεων.
 • Η ποινικοποίηση και η κατασταλτική θωράκιση δεν είναι αρκετά για την κατάργηση της εμπορίας ανθρώπων.
 • διεύρυνση της εκπαίδευσης,  ενδυνάμωση και καταπολέμηση της φτώχειας των ευάλωτων ομάδων, προώθηση της ισότητας, καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων.

Περισσότερα για την ημερίδα εδώ