Ημερίδα Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Απρίλιος 2018

Το γερμανολλανδικό και το σουηδικό μοντέλο και η διασύνδεσή τους με το trafficking: Εμπορία ανθρώπων στην Ελλάδα: ετήσια αναφορά του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. έκθεση της GRETΑ Οκτώβριος 2017. ΕΔΔΑ, L.E. v. Greece (2016). Σημασία της ζήτησης: Πρωτόκολλο του Παλέρμο. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ενάντια στην εμπορία ανθρώπων. Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα …

Νέα Οδηγία ΕΕ για την ποινική διαδικασία

Με τη νέα, υπ’ αριθμόν 2016/343 Οδηγία της ΕΕ, ‘για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας’, σκοπείται, μέσω της θέσπισης ‘κοινών ελάχιστων κανόνων για την προστασία των δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων και κατηγορουμένων’, η ενίσχυση ‘της εμπιστοσύνης των κρατών μελών στα …