Εγκύκλιος 5/2016 ΙΚΑ

  Με την εγκύκλιο 5/2016 ΙΚΑ ορίζονται ευνοϊκότερες προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ενώ παρατείνεται, υπό προϋποθέσεις, για ανέργους μεταξύ 29- 55 ετών η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθενείας σε είδος. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι α) στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και στα μέλη οικογένειάς τους, για την περίοδο από 1/3/2016 …