Ο δόλος στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ο δόλος στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά Με την υπ΄αριθμόν 1299/2015 απόφαση του Αρείου Πάγου, κρίθηκε ότι ο αιτών εκ δόλου περιήλθε σε αδυναμία πληρωμών, καθώς προέβη σε μεταβιβάσεις ακινήτων εντός της τελευταίας τριετίας προ της υποβολής της αίτησης, χωρίς να προκύπτει ότι τουλάχιστον, το σημαντικότερο μέρος του τιμήματος καταβλήθηκε προς εξόφληση των οφειλών του προς τους …