Διατροφή συζύγου

Η υπ’ αριθμόν 473/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ασφαλιστικά μέτρα), εξετάζοντας αίτηση διατροφής εν διαστάσει συζύγου, η οποία είχε ακίνητη περιουσία αλλά ελάχιστο εισόδημα, έκρινε, κατά το ενδιαφέρον μέρος της, ότι ‘ο ισχυρισμός του καθού η αίτηση ότι η αιτούσα δεν δικαιούται διατροφής, διότι διαθέτει περιουσία, κρίνεται αβάσιμος, διότι η αιτούσα δε μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της από την απρόσοδη περιουσία ή τα ελάχιστα εισοδήματά της, ενω ο ίδιος είναι οικονομικά ισχυρότερος…. Ο ισχυρισμός του καθού ότι διακινδυνεύει η διατροφή του και η αιτούσα πρέπει να αποταθεί στην ενήλικη θυγατέρα τους, κρίνεται αβάσιμος, διότι ο ίδιος προηγείται από αυτήν στη διατροφή της συζύγου του… Περαιτέρω κρίνεται αβάσιμος ο ισχυρισμός του καθού περί συνυπολογισμού του ανταλλάγματος της παραχωρηθείσας οικογενειακής στέγης στην αιτούσα, διότι δεν συμψηφίζεται με την υποχρέωση διατροφής… Ο ισχυρισμός του καθού ότι διακινδυνεύει η διατροφή της ενήλικης δεύτερης θυγατέρας του, κρίνεται απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι δεν προηγείται στην διατροφή το ενήλικο τέκνο του ανηλίκου, το οποίο συμπορεύεται με τη σύζυγο… Επιδικάζεται διατροφή στη σύζυγο…’