Ημερίδα Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Απρίλιος 2018

Το γερμανολλανδικό και το σουηδικό μοντέλο και η διασύνδεσή τους με το trafficking: Εμπορία ανθρώπων στην Ελλάδα: ετήσια αναφορά του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. έκθεση της GRETΑ Οκτώβριος 2017. ΕΔΔΑ, L.E. v. Greece (2016). Σημασία της ζήτησης: Πρωτόκολλο του Παλέρμο. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ενάντια στην εμπορία ανθρώπων. Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα …