Συνυπολογισμός στρατιωτικής υπηρεσίας στο ΙΚΑ

Με το έγγραφο Σ/40/15/2016 ΙΚΑ, διευκρινίζονται ζητήματα σχετικά με το συνυπολογισμό του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης ή για τη θεμελίωση δικαιώματος σε δεύτερη σύνταξη. Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι ‘Η αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας αποβλέπει μόνο στο δικαίωμα προσαύξησης του ποσού της σύνταξης, ενώ μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος αυτός είναι …