Αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης υιοθεσίας από χώρα εκτός Σύμβασης της Χάγης

Με όλως πρόσφατη απόφασή του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αναγνώρισε την ισχύ απόφασης υιοθεσίας εκδοθείσας σε κράτος μη συμβεβλημένο στη Σύμβαση της Χάγης και συγκεκριμένα στη Σιέρα Λεόνε. Έκρινε ταυτόχρονα επί της αλλαγής του ονοματεπωνύμου του τέκνου από την Εθνική Αρχή Αστικών Καταχωρίσεων της χώρας, κάνοντας και αυτό δεκτό. Συγκεκριμένα, δέχθηκε τα εξής: με βάση …