Οι συνεργάτιδές μας

Είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2008.

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών το 2007 και είναι κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών τίτλων Σπουδών, Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας, στον τομέα Ποινικών Επιστημών της Νομικής Σχολής Αθηνών. Από το 2012 έχει λάβει πιστοποίηση στην αντιμετώπιση ποινικών και αστικών υποθέσεων έμφυλης βίας και επιμορφώσεις σε ζητήματα ευάλωτων πληθυσμών, προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσωπικών δεδομένων.

Από το 2012 συνεργάζεται με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε ζητήματα προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ζητήματα έμφυλης ισότητας και παιδικής προστασίας. Από το 2014 είναι συνεργάτρια του Κέντρου Ερευνών σε Θέματα Ισότητας. Έχει ενταχθεί από το 2016 στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ από τον Απρίλιο του 2016 και έως τον Ιούνιο του 2017 διατέλεσε μέλος των Επιτροπών Προσφυγών του π.δ. 114/2010. Από το Μάρτιο έως το Δεκέμβριο του 2017 αποτέλεσε μέλος της Ομάδας Διοίκησης Έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Έχει συμμετάσχει σε σειρά ημερίδων με εισηγήσεις σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και στην υποεπιτροπή της Βουλής για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και ιδίως ανηλίκων.

Χειρίζεται νομικές υποθέσεις ποινικού και αστικού δικαίου, καθώς και προσφυγών στο ΕΔΔΑ.

Έχει συγγράψει τις εξής μελέτες: ‘Eξέταση μαρτύρων στα πλαίσια της ποινικής δίκης υπό το πρίσμα του ΕΔΔΑ’, ‘Η  τέχνη ως λόγος άρσης του αδίκου’, ‘Η εφαρμογή και ερμηνεία του άρθρου 4 της ΕΣΔΑ από το ΕΔΔΑ’, ‘Οι ρυθμίσεις του ελληνικού ΚΠΔ για τις ερήμην και αγνώστου διαμονής διαδικασίες υπό το φως του ΕΔΔΑ’, ‘Κριτική Εγκληματολογία’, ‘Το φαινόμενο και η αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων’, η οποία είναι δημοσιευμένη στο σύνδεσμο εδώ και εδώ, ‘good and bad legal and administrative practices for combating gender-based violence, η οποία είναι δημοσιευμένη στο σύνδεσμο εδώ.

Μιλά Αγγλικά και Ισπανικά.

Είναι δικηγόρος παρ` Εφέταις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2008.

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών το 2006 και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών, καθώς και Διδακτορικού Διπλώματος στο Διεθνές Δίκαιο, από τον τομέα Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι ερευνήτρια στο Κέντρο Ερευνών Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου (Αthens PIL) με έμφαση σε ζητήματα διεθνούς προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου και Δικαίου της Ενέργειας και έχει συγγράψει και δημοσιεύσει σχετικά επιστημονικά άρθρα και μελέτες.

Έχει συνεργαστεί με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει εργαστεί σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα σε θέματα διεθνούς προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προσφυγών ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και δικαίου της ενέργειας.

Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά.

Είναι δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2011.

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών το 2009. Χειρίζεται καθημερινά υποθέσεις πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και φορολογικού και διοικητικού δικαίου.

Μιλά Αγγλικά και Γαλλικά.

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2020, ενώ σήμερα είναι φοιτήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Έχει εργαστεί ως ασκούμενη δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.