Συνδέσεις

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Συνήγορος του Πολίτη

Συνήγορος του Καταναλωτή

Εφετείο Αθηνών

Πρωτοδικείο Αθηνών

ΕΚΠΟΙΖΩ

Άρειος Πάγος

Γενική Γραμματεία Ισότητας

Σύνδεσμος Επιμελητών Δικαστηρίων Ανηλίκων

Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Ένωση Νομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΕΘΙ

 Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων